tisdag 16 april 2013

Global uppvärmning, vad händer med vår planet?

Jag har proppats full med information om vår ohållbara livsstil och konsekvenserna via min kurs på Malmö Högskola, men även valt att läsa på själv, inte minst på nätet. Det är lätt att bli skrämd, ledsen & bara vilja blunda för de saker som sker, att tro att man inte kan påverka och att den globala uppvärmningen försvinner om man stoppar huvudet i sanden.

Så är det ju tyvärr inte. Min inställning har varit lite tudelad. Ena dagen vill jag skita i all information och bara shoppa vidare i total glömska. Andra dagar vill jag skrika högt på folk som gör detsamma. Men till viss del förstår jag, det är för stort, det är vaga besked om vad som kommer hända på vår planet och när det kommer hända. Och inte minst politikerna verkar helt ovetande om sakers tillstånd, eller (vilket gör mig riktigt skraj!) väger pengar & konsumtion & tillväxt tyngre, i sin vågskål.

Jag finner det oerhört konstigt att de inte informerar gemene man och låter oss bidra till en hållbar utveckling, låter oss förbereda oss i lugn & ro, låter oss göra förändringarna under en längre tid & med glädje. Istället blir följden ännu värre medan folk är totalt ovetandes. Märkligt.
 
Så jag tänkte idag berätta lite om vad som händer vår planet. Redo? Då kör vi!
 
Global uppvärmning har vi ju alla hört talas om, eller hur? Men vad betyder det, vad innebär det för oss och hur påverkas vår planet? Forskarna är inte eniga (så klart!) men  en undersökning av FN:s klimatpanel IPCC visar att en tredjedel av den naturliga levnadsmiljön för växter och djur kan försvinna om medeltemperaturen höjs med bara två grader. Idag befarar de fyra graders temperaturökning inom knappt 100 år.

Dagens globala uppvärmning påverkar såväl natur som människor och det är vi som är orsaken. Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och natur- eller fossilgas), jordbruk och skogsskövling har lett till ökade halter av växthusgaser i atmosfären. De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet och vi får en förstärkt växthuseffekt till följd. Mänskliga aktiviteter ligger bakom utsläpp av både naturligt förekommande växthusgaser, som koldioxid (som står för 60% av den globala uppvärmningen), samt ett stort antal konstgjorda gaser, exempelvis freoner, som inte förekommer naturligt utan introducerats av oss människor.
 
Den pekar mot dessa förändringar, vilka i de flesta fall redan startat:
 
- Smältande glaciärer, vilket ger stora vattenbrister i stora delar av världen. En studie av ett hundratal glaciärer visar att uppemot 90 % av dem har minskat i storlek de senaste 50 åren. Glaciärerna krymper också betydligt snabbare än tidigare. Inom 15 år kan till exempel Kilimanjaros glaciär vara helt borta. Kinas vattenförsörjning kommer från en glaciär och när den är borta är en miljard kineser i stort behov av vatten. När isarna smälter blottläggs mörkare hav och land, mörkare ytor absorberar mer värme än ljusa och temperaturen riskerar att stiga ännu mer. Detta snabbar på den globala uppvärmningen då inte systemen för nedkylning längre fungerar. Om Golfströmmen tar emot för mycket kallt vatten, kan den sluta fungera och en ny istid kan skapas. idag är hela Europa beroende av att Golfströmmen fungerar.
 
- Stigande havsnivåer, vilket riskerar att lägga flera länder som Holland, Bangladesh och Indien samt områden vid Nilen i Afrika, under vatten. Enligt SMHI kan havsnivåerna stiga med upp till en meter de närmaste hundra åren. När vatten värms ökar volymen. Smältvatten från ismassor tillkommer också. Ö-nationer i Indiska oceanen och Fijiöarna i Stilla havet drabbas redan idag av höjda havsnivåer och några av öarna kan på sikt försvinna helt visar data från IPCC.
 
- Extrema värmeböljor. Klimatförändringarna för med sig fler och kraftigare extrema väderförhållanden så som torka och värmeböljor men också perioder av ovanlig kyla. Den förstärkta växthuseffekten var sannolikt en nyckelfaktor när Europa år 2003 drabbades av en värmebölja som kostade mer än 20 000 liv. Högre temperaturer ökar även halten av ozon i luften. Ozonet skadar lungorna och är särskilt farligt för personer med astma. Även sjukdomar som ofta sammanknippas med exotiska klimat har börjat etablera sig på ställen där det tidigare varit för kallt.
 
- Ökade naturkatastrofer som extrema skyfall, orkaner, jordbävningar och tsunamis blir mer förekommande där det är varmt.

- Ökande vattenbrist. Vattenbrist råder redan i dag på flera platser och om 70 år kan ytterligare tre miljarder människor kan drabbas. 40 % av jordens befolkning får sitt dricksvatten från flod- och bäcksystem, som till hälften består av smältvattnet från bergsglaciärer. Försvinner dessa glaciärer medför det enorma problem för dessa människor.

 - Förändrade förutsättningar för odling. Haven består av saltvatten som är odrickbart. När havsnivån stiger och tar över delar av landytan tränger saltvattnet ner till grundvattnet och förstör det. En del odling kommer då inte fungera längre.
 
- Utrotning av djurarter, exempelvis när vattentemperaturen stiger ökar mängden fisk men då deras mat inte ökar, svälter de ihjäl och beståndet minskar drastiskt. Genom stora och snabba klimatförändringar hinner inte olika arter anpassa sig och kan helt utrotas. Andra kan öka och sprida sig, idag är det oklart vilka som ökar och vilka som försvinner.
 
- Känsliga ekosystem som redan är kraftigt påverkade av utsläpp eller skövling är mest sårbara för klimatförändringar. Klimatzoner förflyttas i dag ovanligt fort ur ett historiskt perspektiv. Exempelvis kan Medelhavet fortgå mot att bli ökenklimat. I Norra Europa blir det först varmare, men om Golfströmmen förändras kan det bli kallare istället.

- Risken för krig kommer att öka när naturkatastrofer kan leda miljontals människor på flykt. Flyktingarna måste ha någonstans att ta vägen, vilket kan leda till konflikter om markområden, vatten- och matförsörjning.

- Ekonomiska aspekter som att kostnaderna för klimatrelaterade katastrofer ökat från 5 till 60 miljarder USD de senaste 40 åren. Likaså pekar en rapport från EUs miljöbyrå, EEA, på att nästan två tredjedelar av alla katastrofer i Europa sedan 1980 orsakats av stormar, översvämningar och extremt väder och de ekonomiska förlusterna har dubblats på 20 år.

- Sjukdomar och dödsfall till följa av klimatförändringarna kommer att accelerera. Enligt WHO orsakas över 150 000 dödsfall och över fem miljoner sjukdomar årligen till följd av klimatförändringarna.

 Mycket att ta in? Jag vet. Sov på saken & så tänkte jag berätta lite om all Hållbar utveckling som sker runt om i världen, dels för att minska vår påverkan, dels för att skydda oss när ovan nämnda saker omöjliggör det leverne vi har idag. Betydligt roligare än idag :)

Inga kommentarer: